SKŁADKI

Dystrybucją znaczków zajmuje się skarbnik sekcji – Bartłomiej Gutowski

Składki na rok 2020 będą zbierane (wyłącznie przelew na konto) do 30 wrześniu 2019 r.

Zaległe składki za lata 2018 i 2019 należy opłacić przelewem.

Uwaga: osoby płacące po terminie, jeżeli chcą otrzymać znaczki muszą liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty za przesyłkę znaczka z AICA INTERNATIONAL – 8 euro.

Uwaga – wszystkie wpłaty zbieramy wyłącznie na konto w MBANKu:

46 1140 2017 0000 4802 1229 4569

Składka roczna to 200 zł (w to wchodzi składka międzynarodowa w wysokości 30 euro odprowadzana do AICA INT., składka krajowa oraz koszty wysyłki znaczka).

Składka nie jest pobierana w pierwszym roku członkostwa (tj w roku przyjęcia).

W przypadku zagubienia legitymacja – wyrobienie duplikatu legitymacji to 30 zł, duplikat znaczka 20 zł (legitymacje „zapasowe” zazwyczaj posiadamy, w przypadku znaczków mamy ich niewielką ilość. Zamówienie duplikatu może więc oznaczać konieczność sprowadzenia go z Paryża, co wiąże się z opłatą 8 euro). Powyższe opłaty przekazywane są do AICA INTERNATIONAL (oraz pokrywają koszty wysyłki) i nie są zależne od sekcji.

Osoby, które nie uiszczą składki w terminie nie zostaną uwzględnione przy zamawianiu znaczków na jesieni w roku poprzedzającym okres za jaki opłacana jest składka (musimy opłacić je „z góry”). Nie zwalnia to jednak z obowiązku zapłacenia składki. Nie opłacenie składki do końca roku, za który ona obowiązuje powoduje skreślenie z listy członków AICA. W przypadku konieczności wydłużenia terminu opłaty prosimy o kontakt z zarządem.

Wysyłka znaczków odbywa się sukcesywnie w grudniu, po otrzymaniu znaczków z AICA INTERNATIONAL. Jeżeli ktoś np. z powodu wyjazdu chce mieć znaczek wysłany możliwie wcześniej prosimy o kontakt ze skarbnikiem.

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO, IMIĘ I ROK ZA JAKI WNOSZONA JEST SKŁADKA

Wpłaty: MBANK
46 1140 2017 0000 4802 1229 4569
numer IBAN: PL 46 1140 2017 0000 4802 1229 4569

Wpłaty można dokonywać również w placówkach banku.
Kod BIC/SWIFT banku: BREXPLPWMBK