SKŁADKI

Dystrybucją znaczków zajmuje się skarbnik sekcji – Bartłomiej Gutowski

Składki na rok 2020 będą zbierane (wyłącznie przelew na konto) zbierane są do 30 wrześniu 2019 r.

Uwaga: osoby płacące po terminie, jeżeli chcą otrzymać znaczki muszą liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty za przesyłkę znaczka z AICA INTERNATIONAL – równowartość 8 euro.

Uwaga – wszystkie wpłaty zbieramy wyłącznie na konto w MBANKu:

46 1140 2017 0000 4802 1229 4569

Składka roczna to 200 zł (w to wchodzi składka międzynarodowa w wysokości 30 euro odprowadzana do AICA INT., składka krajowa oraz koszty wysyłki znaczka).

Składka nie jest pobierana w pierwszym roku członkostwa (tj w roku przyjęcia).

Opłaty dodatkowe (pobierane na rzecz AICA INTERNATIONAL)

duplikat legitymacji 30 zł

duplikat znaczka – 20 zł

Uwaga do powyższych kwot może być doliczone 30 zł na przesyłkę legitymacji/znaczka z Francji (prosimy o wcześniejszą konsultację ze Skarbnikiem sekcji)

Osoby, które nie uiszczą składki w terminie nie zostaną uwzględnione przy zamawianiu znaczków na jesieni w roku poprzedzającym okres za jaki opłacana jest składka (musimy opłacić je „z góry”). Nie zwalnia to jednak z obowiązku zapłacenia składki. Nie opłacenie składki do końca roku, za który ona obowiązuje powoduje skreślenie z listy członków AICA. W przypadku konieczności wydłużenia terminu opłaty prosimy o kontakt z zarządem.

Wysyłka znaczków odbywa się w grudniu, po otrzymaniu znaczków z AICA INTERNATIONAL.

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO, IMIĘ I ROK ZA JAKI WNOSZONA JEST SKŁADKA

Wpłaty: MBANK
46 1140 2017 0000 4802 1229 4569
numer IBAN: PL 46 1140 2017 0000 4802 1229 4569

Wpłaty można dokonywać również w placówkach banku.
Kod BIC/SWIFT banku: BREXPLPWMBK