SKŁADKI

Dystrybucją znaczków zajmuje się skarbnik sekcji – Bartłomiej Gutowski

Składki na rok 2019 będą zbierane (wyłącznie przelew na konto) we wrześniu 2018 r.

Zaległe składki za rok 2018 należy opłacić przelewem.

Uwaga: ponieważ znaczki trzeba zamawiać „z góry” , osoby spóźnione z wpłatą muszą liczyć się z tym, że znaczki zostaną zamówione dopiero po zebraniu większej liczby wpłat.

Uwaga – wszystkie wpłaty zbieramy wyłącznie na konto w MBANKu:

46 1140 2017 0000 4802 1229 4569

Składka roczna to 200 zł (w to wchodzi składka międzynarodowa w wysokości 30 euro odprowadzana do AICA INT., składka krajowa oraz koszty wysyłki znaczka).

Składka nie jest pobierana w pierwszym roku członkostwa (tj w roku przyjęcia).

W przypadku zagubienia legitymacja – wyrobienie duplikatu legitymacji to 27 zł, duplikat znaczka 21 zł (legitymacje „zapasowe” zazwyczaj posiadamy, w przypadku znaczków mamy ich niewielką ilość może więc zaistnieć konieczność specjalnego zamówienia go z AICA INTERNATIONAL – jeżeli chcą Państwo aby został wysłany niezwłocznie wiąże się to niestety z koniecznością opłacenia przesyłki pocztowej 34 zł – razem 82 zł. W innych sytuacjach znaczek zostanie zamówiony przy okazji przesyłek z Paryża, co może oznaczać nawet kilkumiesięczne opóźnienie. Przed wykonaniem wpłaty prosimy o kontakt ze skarbnikiem sekcji). Powyższe opłaty przekazywane są do AICA INTERNATIONAL (oraz pokrywają koszty wysyłki) i nie są zależne od sekcji.

Osoby, które nie uiszczą składki w terminie nie zostaną uwzględnione przy zamawianiu znaczków na jesieni w roku poprzedzającym okres za jaki opłacana jest składka (musimy opłacić je „z góry”). Nie zwalnia to jednak z obowiązku opłaty. Nie opłacenie składki do końca roku, za który ona obowiązuje powoduje skreślenie z listy członków AICA. W przypadku konieczności wydłużenia terminu opłaty prosimy o kontakt z zarządem.

Wysyłka znaczków odbywa się sukcesywnie w grudniu. Jeżeli ktoś np. z powodu wyjazdu chce mieć znaczek wysłany możliwie wcześniej prosimy o kontakt ze skarbnikiem.

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ IMIĘ NAZWISKO I ROK ZA JAKI WNOSZONA JEST SKŁADKA

Wpłaty: MBANK
46 1140 2017 0000 4802 1229 4569
numer IBAN: PL 46 1140 2017 0000 4802 1229 4569

Wpłaty można dokonywać również w placówkach banku.
Kod BIC/SWIFT banku: BREXPLPWMBK