KONTAKT

SIEDZIBA / ADDRESS:
Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa
aica@sztuka.edu.pl
NIP: 526-27-51-508
PREZES ZARZĄDU / PRESIDENT:
Luiza Nader
luizanader40@gmail.com
SEKRETARZ / SECRETARY:
Ewa Witkowska
SKARBNIK / TREASURER:
Bartłomiej Gutowski
mail606 488 377
Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000137733
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 356729685