CZŁONKOWIE

PROCEDURA PRZYJĘCIA 

Członkiem zwykłym może zostać osoba fizyczna:

  1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie pozbawiona praw publicznych,
  3. będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej lub poza jej granicami, a nadto:
  4. zajmująca się krytyką sztuki w prasie, periodykach lub radiu albo telewizji co najmniej od trzech lat, lub
  5. posiadająca w swoim dorobku publikacje z dziedziny historii lub teorii sztuki, lub
  6. zajmująca się organizacją wystaw sztuki lub prowadząca galerię nie komercyjną.

Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Walne Zebranie Członków, na podstawie rekomendacji członka stowarzyszenia. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie  pisemnej deklaracji i aplikacji (wzór formularza), która musi zostać dostarczona przed Walnym Zebraniem w terminie określonym przez zarząd.

Po przystąpieniu do sekcji polskiej następuje zgłoszenie kandydata do AICA INTERNATIONAL. 

Szczegółowy opis warunków przyjęcia do AICA INTERNATIONAL oraz formularz aplikacji http://aicainternational.org/en/become-a-member-3/

Dopiero po przyjęciu do AICA INTERNATIONAL nowi członkowie otrzymują legitymację i znaczek.

 

LISTA CZŁONKÓW
Janusz Antos
Wojciech Bałus
Jakub Banasiak
Anna Baranowa
Malina Barcikowska
Łukasz Białkowski
Iwona Bigos
Romuald Krzysztof Bochyński
Ewa D. Bogusz-Bołtuć
Joanna Bojda
Wiesław Borowski
Maria Brewińska
Katarzyna Chrudzimska-Uhera
Zofia Cielątkowska
Nawojka Cieślińska-Lobkowicz
Krystyna Czerni
Bożena Czubak
Wojciech Delikta
Eulalia Domanowska
Dorota Folga-Januszewska
Ewa Franus
Magdalena Furmanik-Kowalska
Irina Gavrash
Małgorzata Geron
Marcin Giżycki
Marek Goździewski
Elżbieta Górska-Dzikowska
Tomasz Gryglewicz
Bartłomiej Gutowski
Łukasz Guzek
Jerzy Hanusek
Dorota Hartwich
Maria Hussakowska-Szyszko
Barbara Ilkosz
Mikołaj Iwański
Katarzyna  Jagodzińska
Rafał Jakubowicz
Agata Jakubowska
Delfina Jałowik
Małgorzata Jankowska
Agnieszka Jankowska-Marzec
Dorota Jarecka
Eleonora Jedlińska
Jaromir Jedliński
Kamil  Julian
Krzysztof Jurecki
Piotr Juszkiewicz
Kinga Kawalerowicz
Małgorzata Kaźmierczak
Joanna Kiliszek
Lidia Klein
Ryszard W. Kluszczyński
Agnieszka   Kłos
Mariusz Knorowski
Piotr  Kosiewski
Krzysztof Kościuczuk
Monika Kozień-Świca
Wojciech Kozłowski
Piotr Krajewski
Katarzyna Magdalena Krysiak
Katarzyna Kulpińska
Agnieszka Kwiecień
Paweł Leszkowicz
Anna Maria Leśniewska
Filip Lipiński
Jarosław Lubiak
Małgorzata Ludwisiak
Ewa Łączyńska-Widz
Barbara  Majewska
Karolina Majewska-Güde
Jerzy Malinowski
Bogusław Mansfeld
Anna Markowska
Adam Mazur
Marek Meschnik
Dorota Monkiewicz
Dorota Morawetz-Rzepecka
Daniel  Muzyczuk
Luiza Nader
Włodzimierz Nowaczyk
Andrzej Pieńkos
Agata Pietrasik
Agnieszka  Pindera
Barbara Piwowarska
Maria Anna Potocka
Filip Pręgowski
Marta Raczek
Magdalena Radomska
Małgorzata Reinhard-Chlanda
Ignacy Gustaw Romanowski
Anda Rottenberg
Monika Rydigier
Karol Sienkiewicz
Piotr Sikora
Maryla Sitkowska
Joanna Sitkowska-Bayle
Marta  Smolińska
Lech Stangret
Małgorzata Stępnik
Bożenna Stokłosa
Jarosław Suchan
Andrzej Szczerski
Wiktoria Szczupacka
Monika Szewczyk
Grzegorz Sztabiński
Wojciech  Szymański
Gabriela Świtek
Agnieszka Taborska
Artur Tanikowski
Joanna  Turowicz
Andrzej Turowski
Alicja Wasilewska
Marek Wasilewski
Monika Weychert Waluszko
Wiesława Wierzchowska
Ewa Witkowska
Jan Stanisław Wojciechowski
Ewa Wójtowicz
Hanna Wróblewska
Janusz Zagrodzki
Piotr Zawojski
Joanna Zielińska
Iwo Zmyślony
Tadeusz J. Żuchowski