51 Kongres AICA INTERNATIONAL Art Criticism in the age of  Virtuality and Democracy

51 Kongres AICA INTERNATIONAL Art Criticism in the age of  Virtuality and Democracy, który w tym roku odbędzie się w dniach 14-21 listopada na Tajwanie.

Zgłoszenia wraz z abstraktami referatów należy przesyłać na wskazany adres do 31 maja 2018.

Więcej informacji na temat kongresu znajdziecie Państwo na stronach  https://aicataiwan.blogspot.tw/

Apel o utrzymanie historii sztuki jako dyscypliny naukowej

Pismo AICA popierające apel o utrzymanie historii sztuki jako dyscypliny naukowej

Apel o utrzymanie historii sztuki jako dyscypliny naukowej

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią apelu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina o utrzymanie historii sztuki jako humanistycznej dyscypliny naukowej, pod którym podpisali się Dyrektorzy i Kierownicy Instytutów, Katedr i Zakładów Historii Sztuki z całej Polski. Jako Zarząd Sekcji Polskiej AICA w pełni popieramy stanowisko Sygnatariuszy apelu.

50 KONGRES AICA I GŁOSOWANIE NA PREZESA AICA

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na 50. Kongres AICA International, który odbędzie się w Paryżu w dniach 13-17 listopada 2017 r.

Przypominamy również o wyborach nowego prezesa AICA International. Gorąco zachęcamy do głosowania. Szczegółowe informacje na temat wyborów znajdą Państwo m.in. w wiadomości mailowej z dnia 29 września od Sekcji Polskiej AICA  oraz pod poniższym linkiem (po zalogowaniu)

Jeśli do kogoś z Państwa nie dotarła informacja o wyborach wraz z załącznikami  prosimy o pilny kontakt aica@sztuka.edu.pl

z wyrazami szacunku

Zarząd Sekcji Polskiej AICA

REKOMENDACJE AICA W RADIU KRAKÓW

Jutro polecamy naszą audycję Rekomendacje AICA w Radiu Kraków, będziemy rozmawiać o pieniądzach w kulturze, m.in. o brakach w systemie grantów, o mechanizmach finansowania instytucji, o postulacie, aby ustalać minimalne stawki wynagrodzeń dla krytyków i kuratorów, o czym rozmawialiśmy w Krakowie. 

Wystąpią: Magdalena Sroka - v-prezydent Krakowa, Marta Raczek- Karcz - prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki, Magdalena Kownacka - galeria F.A.I.T., Jakub Woynarowski - ASP Kraków, prowadzenie Justyna Nowicka (Radio Kraków) i Andrzej Szczerski

26.05.2015, godzina 21 Radia można słuchać on-line http://www.radiokrakow.pl/sluchaj-online/

PUNKT KRYTYCZNY – Wokół „Efektu Widzialności”

wokół efektu widzialności

Serdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie z cyklu „Punkt Krytyczny”. Tym razem będzie to rozmowa poświęcona relacji słowa i obrazu, wokół ostatniej książki Wojciecha Bałusa „Efekt Widzialności”.

W dyskusji wezmą udział:
Wojciech Bałus, autor
Andrzej Szczerski, prezes AICA Polska, wiceprezydent AICA International oraz
Dariusz Czaja, antropolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego

Spotkanie prowadzone będzie przez Krystynę Czerni.

W swojej najnowszej książce Wojciech Bałus próbuje zmierzyć się z problemem swoistości obrazu w jego tradycyjnej i aktualnej postaci. Wychodzi on z założenia, że widzenie różni się zasadniczo od czytania, co oznacza, że dzieł sztuk wizualnych nie można traktować w najgłębszej warstwie jako języka. W swych poszczególnych artykułach udowadnia zajęte przez siebie stanowisko oraz stara się pokazać odmienność obrazowego medium, wychodząc od hermeneutycznej rekonstrukcji ich struktury. Tropi też otwartość na obrazy poetów i pisarzy. Jednocześnie stara się pokazać, że „widzialność” obrazu nie ogranicza się do warstwy formalnej, lecz kształtowana jest przez kulturę, światopogląd czy ideologie.

PUNKT KRYTYCZNY – Handluj z tym – książka artystyczna w Polsce

1463042_657810667592569_940298930_n

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu” Punkt Krytyczny” prowadzonego przez Sekcję Polską AICA, tym razem zamierzamy zbadać stan książki artystycznej i naukowej w Polsce od etapu koncepcji, poprzez projekt, wydanie aż po jej sprzedaż.

Ponownie w Krakowie gościć będziemy dr Tomasza Bierkowskiego, projektanta, wykładowcę ASP w Katowicach, który w maju w Krakowie postulował traktowanie książki artystycznej i katalogów wystaw jako źródeł i publikacji naukowych. Chcemy zaproponować idącą w podobnym kierunku zmianę myślenia o książce naukowej.

Publikacje takie, często wydawane są możliwie niskim kosztem, ten jednak nie musi pociągać za sobą marnej jakości i zignorowania pryncypiów dobrego projektowania.

Pierwsze kroki w tym kierunku podjęły już periodyki społeczno-kulturalne takie jak „Czterdzieści i Cztery”, „Kronos” czy „Pressje”, niektóre czasopisma naukowe jak „Modus. Prace z historii sztuki”.
Także zaproszone wydawnictwa – Karakter, Czytelnia Sztuki, DodoEditor, a ostatnio nawet PWN, kładą nacisk na stronę wizualną. Wciąż jednak stanowią one jedynie niewielki fragment rynku, a publikacje dotyczą przede wszystkim książek popularno-naukowych i komercyjnych.

Pokażemy, że poważne traktowanie „nienaukowych” aspektów publikacji naukowej może nieść ze sobą wymierne korzyści, zarówno marketingowe jak i funkcjonalne; chcemy zwrócić uwagę na praktyki self-publishingowe, typowe dla książki fotograficznej, zupełnie jednak nieobecne w nauce.

W panelu wezmą udział:

– dr Tomasz Bierkowski, wykładowca ASP w Katowicach, członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU).
– Piotr Synowiec – Digital System
– Przemysław Dębowski – Wydawnictwo Karakter
– Kuba Sowiński – magazyn 2+3D
– Mateusz Twardoch – Księgarnia Artystyczna Bookoff
– Zuzanna Łazarewicz – wydawnictwo DodoEditor
– Wojciech Nowicki – krytyk fotografii, kurator, publicysta, współzałożyciel Fundacji Imago Mundi„. Na spotkaniu reprezentować będzie wydawnictwo/galerię Czytelnia Sztuki z Gliwic oraz Fundację Sztuk Wizualnych
– Paweł Starzec – wydawnictwo Paper Beats Rock

Spotkanie poprowadzi dr hab. Andrzej Szczerski – prezes AICA Polska i wiceprezydent AICA International, wykładowca Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

POST-CONGRESS PROGRAMME

day 1. | sunday | 29.09.2013

8:00
departure from Bratislava
(Poľský inštitút / Polish Institute, Nám. SNP 27 (Námestie Slovenského národného Povstania 27)

16:30-17:00
MOCAK
Museum of Contemporary Art in Krakow
registration of the post-congress participants,
registration for the accompannying programme:
• tour of Krakow architecture of the 20th century (30.09.2013)
• artists studio visits (01.10.2013)

17:00
the welcome of the post-congress participants
and the address by the director of MOCAK
Maria Anna Potocka:
presentation of the history and current activities
of the museum

17.30-19.00
tour of the exhibition of the MOCAK
collection and temporary exhibitions:
Economy in Art
Piotr Lutyński | Teritorry
Charlotte Beaudry | Temptress
Spokojna Tour Now

19:00
official post-congress opening:
Marek Bartelik (president of AICA International)
Andrzej Szczerski (president of AICA Poland)

day 2. | monday | 30.09.2013

10.00–16.oo
visit to galleries of contemporary art

Art Agenda Nova, AS Gallery, Bunkier Sztuki, Jan Fejkiel Gallery, Pauza Gallery, Otwarta Pracownia, Starmach Gallery, The Grey House Gallery, Zderzak Gallery, ZPAF Gallery

15.30-17.oo
accompanying programme:
tour of krakow architecture of the 20th century
(to participate register at MOCAK on 29.09.2013)

17.15
The International Cultural Centrer

exhibition tour Tara (von Neudorf) | Cartographer
of sinister history

18.00
panel discussion The Return of Art Criticism
The International Cultural Centre
The Ravens Conference Complex

day 3. | tuesday | 1.10.2013

10.00
The National Museum in Krakow

Welcome address by Zofia Gołubiew, the Director
of The National Museum in Krakow
presentation of the Gallery of the 20th-century
Polish Art

13.00
Cricoteka
Centre for the Documentation of the Art
of Tadeusz Kantor

17.00
accompanying programme:
artists studio visits
(to participate register on 29.09.2013)

Marcin Maciejowski or Jakub Julian Ziółkowski or Grzegorz Sztwiertnia

 

dzień 1. | niedziela | 29.09.2013

8:00
wyjazd
(
Poľský inštitút / Polish Institute, Nám. SNP 27 (Námestie Slovenského národného Povstania 27)

16:30-17:00
MOCAK
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
rejestracja uczestników post-kongresu,

zapisy na udział w programie towarzyszącym:
• zwiedzanie architektury Krakowa XX wieku (30.09.2013)
• wizyty w pracowniach artystów (01.10.2013)

17:00
powitanie uczestników post-kongresu i wystąpienie dyrektor MOCAK Marii Anny Potockiej:

prezentacja historii i aktualnej działalności muzeum

 

17.30-19.00
zwiedzanie wystawy kolekcji MOCAK
oraz wystaw czasowych:
Ekonomia w sztuce
Piotr Lutyński | Terytorium
Charlotte Beaudry | Kusicielka
Spokojna Tour Now

19:00
oficjalne otwarcie post-kongresu:

Marek Bartelik (prezes AICA International)
Andrzej Szczerski (prezes Sekcji Polskiej AICA)

 

dzień 2. | poniedziałek | 30.09.2013

10.00–16.oo
zwiedzanie galerii sztuki współczesnej

Art Agenda Nova, Galeria AS, Bunkier Sztuki, Galeria Jan Fejkiel, Galeria Pauza, Otwarta Pracownia, Galeria Starmach, Szara Kamienica, Galeria Zderzak, Galeria ZPAF

15.30-17.oo
program towarzyszący:

zwiedzanie architektury Krakowa XX wieku
(dla zainteresowanych: rejestracja w MOCAK
29.09.2013)

17.15
Międzynarodowe Centrum Kultury

zwiedzanie wystawy Tara (von Neudorf) | Kartograf złowrogiej historii

18.00
dyskusja panelowa
Powrtót Krytki Sztuki
Międzynarodowe Centrum Kultury
Sala Pod Kruki

 

dzień 3. | wtorek | 1.10.2013

10.00
Muzeum Narodowe w Krakowie

Powitanie gości przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie Zofię Gołubiew
prezentacja Galerii Sztuki Polskiej XX wieku

13.00
Cricoteka
Centrum Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

17.00
odwiedzanie pracowni artystów:
(prosimy rejestrować się 29.09.2013)

Marcin Maciejowski lub Jakub Julian Ziółkowski lub Grzegorz Sztwiertnia

 

postcongress AICA Krakow 2013

REKOMENDACJE AICA: PROF. ANDRZEJ JAJSZCZYK

We wtorek 27 sierpnia 2013 roku o godzinie 22 na antenie Radia Kraków nasza nowa audycja z cyklu „Rekomendacje AICA” – rozmawiamy o sztuce współczesnej z Dyrektorem Narodowego Centrum Nauki Profesorem Andrzejem Jajszczykiem.

Radia Kraków można słuchać on-line http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/OnLine/

Polecamy stronę internetową naszego rozmówcy!
http://jajszczyk.pl/

Audycja do odsłuchania online na stronie Radia Kraków http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/kolo_kultury_aica .

LIST OTWARTY W SPRAWIE GALERII MIEJSKIEJ ARSENAŁ

Jako Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA wystąpiliśmy z listem otwartym do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania w sprawie planów zamknięcia poznańskiej Galerii Miejskiej Arsenał, niżej przedstawiamy treść listu.

Warszawa, 21.08.2013

Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowna Rado Miasta Poznania!

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA pragnie wyrazić zaniepokojenie sytuacją powstałą wokół konkursu na stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu oraz informacją o planowanych przekształceniach jej statusu.
Nasze stowarzyszenie szczególną wagę przywiązuje do obsadzania stanowisk kierowniczych w instytucjach kultury w drodze otwartych i transparentnych konkursów. Uważamy, że okoliczności, w których po otwarciu kopert ze zgłoszeniami zainteresowanych, nie kontynuuje się procedury konkursowej, szkodzą powadze miasta i narażają na szwank zaufanie do jego instytucji.
Równocześnie chcemy podkreślić, że rozważanie przekazania prowadzenia miejskiej instytucji w ręce organizacji pozarządowej, wpisuje się w negatywny trend myślenia o kulturze jako obszarze życia społecznego, wobec którego nie istnieje poczucie obowiązku władzy publicznej. Kultura ma swój wymiar pozarządowy, ale także publiczny. Zadaniem miasta powinno być zarówno wspieranie działalności organizacji pozarządowych jak i prowadzenie instytucji publicznych oraz polityki kulturalnej, gwarantującej równy dostęp do kultury wszystkim obywatelom. Tych dwóch sfer nie należy ani mieszać, ani łączyć, ani zastępować jednej przez drugą.
Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA zwraca się zatem do wszystkich osób odpowiedzialnych za życie publiczne w Poznaniu o odstąpienie od planów likwidacji Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu jako miejskiej instytucji kultury i doprowadzenie do końca rozpoczętej procedury konkursowej. Jeżeli zachodziłaby taka potrzeba, członkowie naszego stowarzyszenia gotowi są merytorycznie wesprzeć te działania.

Z poważaniem,

Dr hab. Andrzej Szczerski
Prezes Sekcji Polskiej AICA

FUNDACJA GESSEL DLA ZACHĘTY

 

gessel dla zachęty

AICA Polska obejmuje patronatem program stypendialny Fundacji GESSEL dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki adresowany do młodych badaczy, magistrantów i doktorantów.

Celem Programu ±∞Zachęta jest wspieranie magistrantów i doktorantów mających ciekawe idee, projekty, pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury.

Program ±∞Zachęta jest kierowany do młodych badaczy, doktorantów, magistrantów studiujących na polskich państwowych i prywatnych szkołach wyższych lub w Państwowej Akademii Nauk.

Program ±∞Zachęta dotyczy prac naukowych z obszaru humanistyki, tematyką lub obszarem badań obejmujących działalność lub archiwa i zbiory Zachęty (Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie), Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej (od 1945 roku).

Program ma na celu wsparcie badaczy, którzy w swoich pracach podejmują analizę tematów powiązanych z szeroko pojętą działalnością TZSP, Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, Państwowej Galerii Sztuki oraz Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem przynajmniej jednego z następujących zagadnień: polityki kulturalnej PRL; historii wystawiennictwa i muzeologii; mecenatu państwa; monografii artystów; ekonomii; problemów prawnych; funkcjonowania instytucji kultury w dobie transformacji.