51 Kongres AICA INTERNATIONAL Art Criticism in the age of  Virtuality and Democracy

51 Kongres AICA INTERNATIONAL Art Criticism in the age of  Virtuality and Democracy, który w tym roku odbędzie się w dniach 14-21 listopada na Tajwanie.

Zgłoszenia wraz z abstraktami referatów należy przesyłać na wskazany adres do 31 maja 2018.

Więcej informacji na temat kongresu znajdziecie Państwo na stronach  https://aicataiwan.blogspot.tw/

OSIEKI 1963–1981 – Konferencja

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA

oraz

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

zapraszają do udziału

w ogólnopolskiej konferencji naukowej

OSIEKI 1963–1981

7 grudnia 2017

(Pl. Małachowskiego 3, 00–916 Warszawa, sala multimedialna)

W nawiązaniu do obchodów stulecia ruchu awangardowego w Polsce Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą fenomenowi kolekcji osieckiej, która jest obecnie przechowywana w Dziale Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie.

Kolekcja osiecka powstawała podczas Międzynarodowych Spotkań Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki w Osiekach, odbywających się w latach 1963–1981, które na trwale wpisały się w dzieje polskiej neoawangardy, w znaczący sposób wpływając na praktykę artystyczną oraz towarzyszącą jej refleksję teoretyczną lat 60. i 70. XX wieku. Zarówno plenery jak i kolekcja zaistniały dzięki inicjatywie artysty i animatora życia artystycznego Mariana Bogusza (1920–1980), który w porozumieniu z Jerzym Fedorowiczem (ur. 1928), artystą związanym z Koszalinem, opracowali wstępne założenia programowe plenerów osieckich. Wszechstronna działalność Bogusza zostanie zaprezentowana na wystawie monograficznej w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki (6 listopada 2017 – 4 lutego 2018). Jego umiejętność zjednywania różnych środowisk twórczych zaowocowała cyklem spotkań i przedsięwzięć sytuowanych poza wielkomiejskimi centrami, w ramach których artyści prezentowali nowe spojrzenie na formę i funkcję sztuki.

Proces budowania kolekcji osieckiej został przerwany wprowadzeniem stanu wojennego. W swym ostatecznym kształcie kolekcja, na którą składają się zarówno dzieła sztuki, w tym filmy, jak i dokumentacja multimedialna rejestrująca przebieg spotkań, jest jednym z najciekawszych zbiorów o ogromnym potencjale badawczym. Istniejące już opracowania, przybliżające dorobek spotkań w Osiekach i Łazach, zarysowują wiele wątków, które w pełni zasługują na przypomnienie i rozwinięcie. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją nie tylko do współczesnych reinterpretacji osieckich spotkań, ale i do pogłębionej refleksji nad podobnymi inicjatywami lat 60. i 70. XX wieku, które podejmowano w Europie Środkowo-Wschodniej.

Informacja o konferencji Osieki 1963–1981:

https://zacheta.art.pl, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (obok informacji o wystawie Mariana Bogusza)

–  http://www.aica.sztuka.edu.pl, Sekcja Polska AICA.

Komitet naukowy

Dr Anna Maria Leśniewska, Sekcja Polska AICA

Dr Luiza Nader, Sekcja Polska AICA, Prezes

Dr hab. Gabriela Świtek, Sekcja Polska AICA, Wiceprezes

Hanna Wróblewska, Dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Ogólnopolska konferencja naukowa

 OSIEKI 1963–1981

 organizowana przez Sekcję Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA i Zachętę – Narodową Galerię Sztuki

 

Program

7 grudnia 2017 (czwartek)

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa

Pl. Małachowskiego 3 (sala multimedialna, wejście od ul. Burschego)

 

10:00 – Powitanie

Hanna Wróblewska – Dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Luiza Nader – Prezes Sekcji Polskiej AICA

 

10:15–10:45 Walentyna Orłowska, Kolekcja Osiecka – historia, stan aktualny i co dalej?

10:45–11:15 Ewa Kowalska, Archiwalia osieckie. Charakterystyka, stan zachowania, potrzeby konserwatorskie

11:15–11:45 Agnieszka Popiel, Jerzy Fedorowicz. Rytm życia, rytm czasu, rytm sztuki

11:45–12:15

Dyskusja. Moderator: Anna Maria Leśniewska

12:15–12:30

Przerwa na kawę

12:30–13:00 Janusz Zagrodzki, Galeria Sztuki Nowoczesnej w Koszalinie według założeń Mariana Bogusza

13:00–13:30 Marcin Lachowski, Plenery w Osiekach 1963-1967 – w poszukiwaniu nowej formuły nowoczesności

13:30–14:00 Łukasz Guzek, Linia – czyli co łączy nurty awangardy polskiej?

 14:00–14:30

Dyskusja. Moderator: Piotr Majewski

14:30–15:00 Obiad

15:00–15:30 Luiza Nader, Wspólnota wyobraźni. Konceptualizm w Osiekach

15:30–16:00 Magdalena Worłowska, Zaangażowane ekologicznie działania artystów na plenerach osieckich i innych przeglądach sztuki doby PRL-u

16:00–16:30 Anna Maria Leśniewska, Przekształcanie porządku. Osiecka performatyzacja sztuki

16:30–17:00

Dyskusja. Moderator: Marcin Lachowski

17:00–17:15 Przerwa na kawę

17:15–17:45 Gabriela Świtek, Ekspozycje. Koszalińskie plenery 1963–1968 w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych

17:45–18:15 Dorota Jarecka, Mała utopia awangardy. Kolekcje Osiecka i Studio jako lokalne zawiązki muzeów sztuki współczesnej w PRL

18:15–18:45 Wojciech Ciesielski, Już po Osiekach?

 18:45–19:45 Dyskusja podsumowująca (razem z kawą). Moderator: Łukasz Guzek

 

Apel o utrzymanie historii sztuki jako dyscypliny naukowej

Pismo AICA popierające apel o utrzymanie historii sztuki jako dyscypliny naukowej

Apel o utrzymanie historii sztuki jako dyscypliny naukowej

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią apelu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina o utrzymanie historii sztuki jako humanistycznej dyscypliny naukowej, pod którym podpisali się Dyrektorzy i Kierownicy Instytutów, Katedr i Zakładów Historii Sztuki z całej Polski. Jako Zarząd Sekcji Polskiej AICA w pełni popieramy stanowisko Sygnatariuszy apelu.

50 KONGRES AICA I GŁOSOWANIE NA PREZESA AICA

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na 50. Kongres AICA International, który odbędzie się w Paryżu w dniach 13-17 listopada 2017 r.

Przypominamy również o wyborach nowego prezesa AICA International. Gorąco zachęcamy do głosowania. Szczegółowe informacje na temat wyborów znajdą Państwo m.in. w wiadomości mailowej z dnia 29 września od Sekcji Polskiej AICA  oraz pod poniższym linkiem (po zalogowaniu)

Jeśli do kogoś z Państwa nie dotarła informacja o wyborach wraz z załącznikami  prosimy o pilny kontakt aica@sztuka.edu.pl

z wyrazami szacunku

Zarząd Sekcji Polskiej AICA

NOWY ZARZĄD

17 marca 2017 roku wybrany został nowy zarząd Sekcji Polskiej AICA w jego skład weszli:

  • Luiza Nader – prezeska
  • Gabriela Świtek – wiceprezeska
  • Daniel Muzyczuk – wiceprezes
  • Bartłomiej Gutowski – skarbnik
  • Zofia Maria Cielątkowska – sekretarz
  • Jakub Banasiak – członek zarządu
  • Dorota Jarecka – członkini zarządu

 

 

List w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora GM Arsenał w Poznaniu

Warszawa, 24.02.2017

Szanowny Pan

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA zwracam się do Pana Prezydenta z apelem o uznanie wyników konkursu na stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu za wiążące i powierzenie tego stanowiska zwycięzcy konkursu.

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA delegowała do obrad komisji konkursowej swoją przedstawicielkę, a tym samym wzięła odpowiedzialność za jego przebieg i wynik. Decyzję o powołaniu nowego dyrektora w trybie konkursowym przyjęliśmy z satysfakcją, ponieważ nasza Sekcja uznaje ten tryb za najwłaściwszy. Jest dowodem zarówno demokratycznej otwartości organizatorów, którzy umożliwiają start w konkursie wszystkim zainteresowanym, jak i zaufania władz miasta do opinii ekspertów, pracujących w komisji konkursowej.  Mimo iż taki wymóg formalny nie istnieje, dobrą praktyką było dotąd, iż ogłoszenie konkursu oznaczało akceptację dla jego wyników i powierzenie funkcji kierowniczych jego zwycięzcy.

Z tym większym rozczarowaniem przyjęliśmy decyzję Pana Prezydenta o odstąpieniu od takiej praktyki. Uważamy, że decyzja Pana Prezydenta powinna zostać zrewidowana, podkreślając jednocześnie, że opinia ta nie wynika z oceny merytorycznej żadnego z kandydatów biorących udział w konkursie, ale z potrzeby zachowania przejrzystości działań wobec instytucji kultury w Polsce ze strony ich organizatorów.

Z poważaniem

dr hab. Andrzej Szczerski

Prezes Sekcji Polskiej AICA

POSTKONGRES

Miło nam poinformować, że w dniach 29, 30 września oraz 1 października w Krakowie odbywać będą się wydarzenia ostatniej części XLVI Międzynarodowego Kongresu Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (tzw. Postkongres).

Głównym punktem krakowskiej części Kongresu będzie poniedziałkowy (30 września 18:00, MCK) panel poświęcony współczesnej kondycji krytyki artystycznej,

Powrót krytyki sztuki

w którym gościem specjalnym będzie James Elkins, udział swój potwierdzili również Anda Rottenberg, Marek Bartelik, Henry Meyric-Hughes, Adriana Almada, Juraj Carny, Richard Gregor. Wkrótce ogłosimy pozostałych uczestników dyskusji.

PROGRAM POSTKONGRESU

Sekcja Polska AICA zapewnia transport dla uczestników Kongresu z Bratysławy do Krakowa (wyjazd 29.09 o 8 rano!). By z niego skorzystać prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego http://tinyurl.com/postcongress .

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt przez aicakrakow2013@gmail.com .

REKOMENDACJE AICA W RADIU KRAKÓW

Jutro polecamy naszą audycję Rekomendacje AICA w Radiu Kraków, będziemy rozmawiać o pieniądzach w kulturze, m.in. o brakach w systemie grantów, o mechanizmach finansowania instytucji, o postulacie, aby ustalać minimalne stawki wynagrodzeń dla krytyków i kuratorów, o czym rozmawialiśmy w Krakowie. 

Wystąpią: Magdalena Sroka - v-prezydent Krakowa, Marta Raczek- Karcz - prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki, Magdalena Kownacka - galeria F.A.I.T., Jakub Woynarowski - ASP Kraków, prowadzenie Justyna Nowicka (Radio Kraków) i Andrzej Szczerski

26.05.2015, godzina 21 Radia można słuchać on-line http://www.radiokrakow.pl/sluchaj-online/