PUNKT KRYTYCZNY – Wokół „Efektu Widzialności”

wokół efektu widzialności

Serdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie z cyklu „Punkt Krytyczny”. Tym razem będzie to rozmowa poświęcona relacji słowa i obrazu, wokół ostatniej książki Wojciecha Bałusa „Efekt Widzialności”.

W dyskusji wezmą udział:
Wojciech Bałus, autor
Andrzej Szczerski, prezes AICA Polska, wiceprezydent AICA International oraz
Dariusz Czaja, antropolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego

Spotkanie prowadzone będzie przez Krystynę Czerni.

W swojej najnowszej książce Wojciech Bałus próbuje zmierzyć się z problemem swoistości obrazu w jego tradycyjnej i aktualnej postaci. Wychodzi on z założenia, że widzenie różni się zasadniczo od czytania, co oznacza, że dzieł sztuk wizualnych nie można traktować w najgłębszej warstwie jako języka. W swych poszczególnych artykułach udowadnia zajęte przez siebie stanowisko oraz stara się pokazać odmienność obrazowego medium, wychodząc od hermeneutycznej rekonstrukcji ich struktury. Tropi też otwartość na obrazy poetów i pisarzy. Jednocześnie stara się pokazać, że „widzialność” obrazu nie ogranicza się do warstwy formalnej, lecz kształtowana jest przez kulturę, światopogląd czy ideologie.

PUNKT KRYTYCZNY – Handluj z tym – książka artystyczna w Polsce

1463042_657810667592569_940298930_n

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu” Punkt Krytyczny” prowadzonego przez Sekcję Polską AICA, tym razem zamierzamy zbadać stan książki artystycznej i naukowej w Polsce od etapu koncepcji, poprzez projekt, wydanie aż po jej sprzedaż.

Ponownie w Krakowie gościć będziemy dr Tomasza Bierkowskiego, projektanta, wykładowcę ASP w Katowicach, który w maju w Krakowie postulował traktowanie książki artystycznej i katalogów wystaw jako źródeł i publikacji naukowych. Chcemy zaproponować idącą w podobnym kierunku zmianę myślenia o książce naukowej.

Publikacje takie, często wydawane są możliwie niskim kosztem, ten jednak nie musi pociągać za sobą marnej jakości i zignorowania pryncypiów dobrego projektowania.

Pierwsze kroki w tym kierunku podjęły już periodyki społeczno-kulturalne takie jak „Czterdzieści i Cztery”, „Kronos” czy „Pressje”, niektóre czasopisma naukowe jak „Modus. Prace z historii sztuki”.
Także zaproszone wydawnictwa – Karakter, Czytelnia Sztuki, DodoEditor, a ostatnio nawet PWN, kładą nacisk na stronę wizualną. Wciąż jednak stanowią one jedynie niewielki fragment rynku, a publikacje dotyczą przede wszystkim książek popularno-naukowych i komercyjnych.

Pokażemy, że poważne traktowanie „nienaukowych” aspektów publikacji naukowej może nieść ze sobą wymierne korzyści, zarówno marketingowe jak i funkcjonalne; chcemy zwrócić uwagę na praktyki self-publishingowe, typowe dla książki fotograficznej, zupełnie jednak nieobecne w nauce.

W panelu wezmą udział:

– dr Tomasz Bierkowski, wykładowca ASP w Katowicach, członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU).
– Piotr Synowiec – Digital System
– Przemysław Dębowski – Wydawnictwo Karakter
– Kuba Sowiński – magazyn 2+3D
– Mateusz Twardoch – Księgarnia Artystyczna Bookoff
– Zuzanna Łazarewicz – wydawnictwo DodoEditor
– Wojciech Nowicki – krytyk fotografii, kurator, publicysta, współzałożyciel Fundacji Imago Mundi„. Na spotkaniu reprezentować będzie wydawnictwo/galerię Czytelnia Sztuki z Gliwic oraz Fundację Sztuk Wizualnych
– Paweł Starzec – wydawnictwo Paper Beats Rock

Spotkanie poprowadzi dr hab. Andrzej Szczerski – prezes AICA Polska i wiceprezydent AICA International, wykładowca Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki

cover HSZ

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że AICA Sekcja Polska została patronem naukowym Ogólnopolskiego Kongresu Studentów i Doktorantów Historii Sztuki w Krakowie.

Kongres rozpocznie się czterodniową konferencją naukową, na której zostaną zaprezentowane najciekawsze wyniki badań młodych historyków sztuki. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, zachęcamy do zapoznania się z jego harmonogramem.

Wyjątkowo mocno zachęcamy do udziału w debacie „Open Access i Cyfrowa Humanistyka”, przygotowanej przez Ruch Społeczny Obywatele Nauki, już w piątek od 15:30, a także do partycypacji w poprzedzających ją warsztatach dotyczących strategii otwartościowych w instytucjach GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea). Wszystkie trzy wydarzenia będą mieć miejsce w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym na Wawelu.

Przygotowano również bogaty, dwumiesięczny program towarzyszący obejmujący wydarzenia organizowane przy współpracy z krakowskimi instytucjami kultury: warsztaty, spotkania, wystawy, wykłady i konferencje. Wśród nich znajduje się między innymi promocja książki „Modernizmy” w redakcji Andrzeja Szczerskiego, prezesa Sekcji Polskiej AICA – już 14 października 2013, 18:00 w Forum Przestrzenie. Zapraszamy!

www.fb.com/kongreskrakow/events

 

POST-CONGRESS PROGRAMME

day 1. | sunday | 29.09.2013

8:00
departure from Bratislava
(Poľský inštitút / Polish Institute, Nám. SNP 27 (Námestie Slovenského národného Povstania 27)

16:30-17:00
MOCAK
Museum of Contemporary Art in Krakow
registration of the post-congress participants,
registration for the accompannying programme:
• tour of Krakow architecture of the 20th century (30.09.2013)
• artists studio visits (01.10.2013)

17:00
the welcome of the post-congress participants
and the address by the director of MOCAK
Maria Anna Potocka:
presentation of the history and current activities
of the museum

17.30-19.00
tour of the exhibition of the MOCAK
collection and temporary exhibitions:
Economy in Art
Piotr Lutyński | Teritorry
Charlotte Beaudry | Temptress
Spokojna Tour Now

19:00
official post-congress opening:
Marek Bartelik (president of AICA International)
Andrzej Szczerski (president of AICA Poland)

day 2. | monday | 30.09.2013

10.00–16.oo
visit to galleries of contemporary art

Art Agenda Nova, AS Gallery, Bunkier Sztuki, Jan Fejkiel Gallery, Pauza Gallery, Otwarta Pracownia, Starmach Gallery, The Grey House Gallery, Zderzak Gallery, ZPAF Gallery

15.30-17.oo
accompanying programme:
tour of krakow architecture of the 20th century
(to participate register at MOCAK on 29.09.2013)

17.15
The International Cultural Centrer

exhibition tour Tara (von Neudorf) | Cartographer
of sinister history

18.00
panel discussion The Return of Art Criticism
The International Cultural Centre
The Ravens Conference Complex

day 3. | tuesday | 1.10.2013

10.00
The National Museum in Krakow

Welcome address by Zofia Gołubiew, the Director
of The National Museum in Krakow
presentation of the Gallery of the 20th-century
Polish Art

13.00
Cricoteka
Centre for the Documentation of the Art
of Tadeusz Kantor

17.00
accompanying programme:
artists studio visits
(to participate register on 29.09.2013)

Marcin Maciejowski or Jakub Julian Ziółkowski or Grzegorz Sztwiertnia

 

dzień 1. | niedziela | 29.09.2013

8:00
wyjazd
(
Poľský inštitút / Polish Institute, Nám. SNP 27 (Námestie Slovenského národného Povstania 27)

16:30-17:00
MOCAK
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
rejestracja uczestników post-kongresu,

zapisy na udział w programie towarzyszącym:
• zwiedzanie architektury Krakowa XX wieku (30.09.2013)
• wizyty w pracowniach artystów (01.10.2013)

17:00
powitanie uczestników post-kongresu i wystąpienie dyrektor MOCAK Marii Anny Potockiej:

prezentacja historii i aktualnej działalności muzeum

 

17.30-19.00
zwiedzanie wystawy kolekcji MOCAK
oraz wystaw czasowych:
Ekonomia w sztuce
Piotr Lutyński | Terytorium
Charlotte Beaudry | Kusicielka
Spokojna Tour Now

19:00
oficjalne otwarcie post-kongresu:

Marek Bartelik (prezes AICA International)
Andrzej Szczerski (prezes Sekcji Polskiej AICA)

 

dzień 2. | poniedziałek | 30.09.2013

10.00–16.oo
zwiedzanie galerii sztuki współczesnej

Art Agenda Nova, Galeria AS, Bunkier Sztuki, Galeria Jan Fejkiel, Galeria Pauza, Otwarta Pracownia, Galeria Starmach, Szara Kamienica, Galeria Zderzak, Galeria ZPAF

15.30-17.oo
program towarzyszący:

zwiedzanie architektury Krakowa XX wieku
(dla zainteresowanych: rejestracja w MOCAK
29.09.2013)

17.15
Międzynarodowe Centrum Kultury

zwiedzanie wystawy Tara (von Neudorf) | Kartograf złowrogiej historii

18.00
dyskusja panelowa
Powrtót Krytki Sztuki
Międzynarodowe Centrum Kultury
Sala Pod Kruki

 

dzień 3. | wtorek | 1.10.2013

10.00
Muzeum Narodowe w Krakowie

Powitanie gości przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie Zofię Gołubiew
prezentacja Galerii Sztuki Polskiej XX wieku

13.00
Cricoteka
Centrum Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

17.00
odwiedzanie pracowni artystów:
(prosimy rejestrować się 29.09.2013)

Marcin Maciejowski lub Jakub Julian Ziółkowski lub Grzegorz Sztwiertnia

 

postcongress AICA Krakow 2013

XVLI. KONGRES AICA, KOSZYCE-BRATYSŁAWA

 

aica 2000013

źródło: AICA Slovakia / fb

Godziny dzielą nas od rozpoczęcia XVLI. Kongresu AICA, który w tym roku gościć będzie Słowacja.
Zapraszamy do zapoznania się z programem kongresu na stronie Sekcji Słowackiej AICA oraz do śledzenia nowinek na ich facebooku. Na zdjęciu powyżej – m.in. Petra Balikova, Juraj Carny oraz Richard Gregor w przygotowaniach do wydarzenia.

POSTKONGRES AICA – PATRONI, PARTNERZY MEDIALNI, WSPÓŁORGANIZATORZY

Oto komplet organizatorów, patronów, partnerów medialnych Postkongresu AICA w Krakowie.

postcongress AICA Krakow 2013

Projekt współfinansuje Gmina Miejska Kraków w ramach programu „Krakowskie konferencje naukowe” oraz w ramach programu „Wydarzenia kulutralne i artystyczne – projekty niskobudżetowe”.

A1            A2
www.krakow.pl
www.krakow.pl/biznes
www.ngo.krakow.pl

Patroni medialni wydarzenia:

Drukowanie SZ LOGO na FB opl-logo-red OBIEG_Logo aktualne kolor A3

Wydarzenie współorganizują:

b61ef0413a            LOGO_MCK_2012_B_www

a5a4

REKOMENDACJE AICA: PROF. ANDRZEJ JAJSZCZYK

We wtorek 27 sierpnia 2013 roku o godzinie 22 na antenie Radia Kraków nasza nowa audycja z cyklu „Rekomendacje AICA” – rozmawiamy o sztuce współczesnej z Dyrektorem Narodowego Centrum Nauki Profesorem Andrzejem Jajszczykiem.

Radia Kraków można słuchać on-line http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/OnLine/

Polecamy stronę internetową naszego rozmówcy!
http://jajszczyk.pl/

Audycja do odsłuchania online na stronie Radia Kraków http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/kolo_kultury_aica .

LIST OTWARTY W SPRAWIE GALERII MIEJSKIEJ ARSENAŁ

Jako Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA wystąpiliśmy z listem otwartym do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania w sprawie planów zamknięcia poznańskiej Galerii Miejskiej Arsenał, niżej przedstawiamy treść listu.

Warszawa, 21.08.2013

Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowna Rado Miasta Poznania!

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA pragnie wyrazić zaniepokojenie sytuacją powstałą wokół konkursu na stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu oraz informacją o planowanych przekształceniach jej statusu.
Nasze stowarzyszenie szczególną wagę przywiązuje do obsadzania stanowisk kierowniczych w instytucjach kultury w drodze otwartych i transparentnych konkursów. Uważamy, że okoliczności, w których po otwarciu kopert ze zgłoszeniami zainteresowanych, nie kontynuuje się procedury konkursowej, szkodzą powadze miasta i narażają na szwank zaufanie do jego instytucji.
Równocześnie chcemy podkreślić, że rozważanie przekazania prowadzenia miejskiej instytucji w ręce organizacji pozarządowej, wpisuje się w negatywny trend myślenia o kulturze jako obszarze życia społecznego, wobec którego nie istnieje poczucie obowiązku władzy publicznej. Kultura ma swój wymiar pozarządowy, ale także publiczny. Zadaniem miasta powinno być zarówno wspieranie działalności organizacji pozarządowych jak i prowadzenie instytucji publicznych oraz polityki kulturalnej, gwarantującej równy dostęp do kultury wszystkim obywatelom. Tych dwóch sfer nie należy ani mieszać, ani łączyć, ani zastępować jednej przez drugą.
Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA zwraca się zatem do wszystkich osób odpowiedzialnych za życie publiczne w Poznaniu o odstąpienie od planów likwidacji Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu jako miejskiej instytucji kultury i doprowadzenie do końca rozpoczętej procedury konkursowej. Jeżeli zachodziłaby taka potrzeba, członkowie naszego stowarzyszenia gotowi są merytorycznie wesprzeć te działania.

Z poważaniem,

Dr hab. Andrzej Szczerski
Prezes Sekcji Polskiej AICA

PANEL POSTKONGRESOWY

Możemy pochwalić się pełną listą gości poniedziałkowego postkongresowego panelu!

Po pierwsze, gościem specjalnym Postkongresu będzie James Elkins (The School of the Art Institute w Chicago).

Prócz Marka Bartelika (prezydenta AICA International) oraz Andy Rottenberg (AICA Polska) zobaczymy-usłyszymy gości takich jak:

Henry Meyric-Hughes (Honorowy Prezes AICA International)
Adriana Almada (AICA Paragwaj)
Juraj Carny (AICA Słowacja)
Richard Gregor (AICA Słowacja)

Panel prowadzony będzie przez Andrzeja Szczerskiego, prezesa polskiej Sekcji AICA.

Do zobaczenia 30 września o 18:00 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie!

LOGO_MCK_2012_B_www