REKOMENDACJE AICA: PROF. ANDRZEJ JAJSZCZYK

We wtorek 27 sierpnia 2013 roku o godzinie 22 na antenie Radia Kraków nasza nowa audycja z cyklu „Rekomendacje AICA” – rozmawiamy o sztuce współczesnej z Dyrektorem Narodowego Centrum Nauki Profesorem Andrzejem Jajszczykiem.

Radia Kraków można słuchać on-line http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/OnLine/

Polecamy stronę internetową naszego rozmówcy!
http://jajszczyk.pl/

Audycja do odsłuchania online na stronie Radia Kraków http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/kolo_kultury_aica .

LIST OTWARTY W SPRAWIE GALERII MIEJSKIEJ ARSENAŁ

Jako Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA wystąpiliśmy z listem otwartym do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania w sprawie planów zamknięcia poznańskiej Galerii Miejskiej Arsenał, niżej przedstawiamy treść listu.

Warszawa, 21.08.2013

Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowna Rado Miasta Poznania!

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA pragnie wyrazić zaniepokojenie sytuacją powstałą wokół konkursu na stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu oraz informacją o planowanych przekształceniach jej statusu.
Nasze stowarzyszenie szczególną wagę przywiązuje do obsadzania stanowisk kierowniczych w instytucjach kultury w drodze otwartych i transparentnych konkursów. Uważamy, że okoliczności, w których po otwarciu kopert ze zgłoszeniami zainteresowanych, nie kontynuuje się procedury konkursowej, szkodzą powadze miasta i narażają na szwank zaufanie do jego instytucji.
Równocześnie chcemy podkreślić, że rozważanie przekazania prowadzenia miejskiej instytucji w ręce organizacji pozarządowej, wpisuje się w negatywny trend myślenia o kulturze jako obszarze życia społecznego, wobec którego nie istnieje poczucie obowiązku władzy publicznej. Kultura ma swój wymiar pozarządowy, ale także publiczny. Zadaniem miasta powinno być zarówno wspieranie działalności organizacji pozarządowych jak i prowadzenie instytucji publicznych oraz polityki kulturalnej, gwarantującej równy dostęp do kultury wszystkim obywatelom. Tych dwóch sfer nie należy ani mieszać, ani łączyć, ani zastępować jednej przez drugą.
Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA zwraca się zatem do wszystkich osób odpowiedzialnych za życie publiczne w Poznaniu o odstąpienie od planów likwidacji Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu jako miejskiej instytucji kultury i doprowadzenie do końca rozpoczętej procedury konkursowej. Jeżeli zachodziłaby taka potrzeba, członkowie naszego stowarzyszenia gotowi są merytorycznie wesprzeć te działania.

Z poważaniem,

Dr hab. Andrzej Szczerski
Prezes Sekcji Polskiej AICA

PANEL POSTKONGRESOWY

Możemy pochwalić się pełną listą gości poniedziałkowego postkongresowego panelu!

Po pierwsze, gościem specjalnym Postkongresu będzie James Elkins (The School of the Art Institute w Chicago).

Prócz Marka Bartelika (prezydenta AICA International) oraz Andy Rottenberg (AICA Polska) zobaczymy-usłyszymy gości takich jak:

Henry Meyric-Hughes (Honorowy Prezes AICA International)
Adriana Almada (AICA Paragwaj)
Juraj Carny (AICA Słowacja)
Richard Gregor (AICA Słowacja)

Panel prowadzony będzie przez Andrzeja Szczerskiego, prezesa polskiej Sekcji AICA.

Do zobaczenia 30 września o 18:00 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie!

LOGO_MCK_2012_B_www

FUNDACJA GESSEL DLA ZACHĘTY

 

gessel dla zachęty

AICA Polska obejmuje patronatem program stypendialny Fundacji GESSEL dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki adresowany do młodych badaczy, magistrantów i doktorantów.

Celem Programu ±∞Zachęta jest wspieranie magistrantów i doktorantów mających ciekawe idee, projekty, pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury.

Program ±∞Zachęta jest kierowany do młodych badaczy, doktorantów, magistrantów studiujących na polskich państwowych i prywatnych szkołach wyższych lub w Państwowej Akademii Nauk.

Program ±∞Zachęta dotyczy prac naukowych z obszaru humanistyki, tematyką lub obszarem badań obejmujących działalność lub archiwa i zbiory Zachęty (Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie), Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej (od 1945 roku).

Program ma na celu wsparcie badaczy, którzy w swoich pracach podejmują analizę tematów powiązanych z szeroko pojętą działalnością TZSP, Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, Państwowej Galerii Sztuki oraz Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem przynajmniej jednego z następujących zagadnień: polityki kulturalnej PRL; historii wystawiennictwa i muzeologii; mecenatu państwa; monografii artystów; ekonomii; problemów prawnych; funkcjonowania instytucji kultury w dobie transformacji.