AICA

aica_czarny_www

Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki (AICA) jest organizacją pozarządową, założoną w 1950 roku pod patronatem UNESCO. Jej zasadniczym celem jest udzielanie poparcia i wspieranie krytyki artystycznej.
Stowarzyszenie AICA, z siedzibą w Paryżu, reprezentuje około 4200 członków, z 62 sekcji krajowych z całego świata. Działalność AICA jest finansowana ze składek członków i wsparcia patronów.
W Polsce AICA reprezentowana jest przez Sekcję Polską AICA, która zarejestrowana jest jako stowarzyszenie i skupia ponad 133 osoby związane z krytyką sztuki.
Siedzibą stowarzyszenia jest Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, Warszawa 00-467.
Dystrybucją znaczków członkowskich zajmuje się Skarbnik Sekcji (szczegóły).

Zapraszamy na Facebook: www.facebook.com/aicapolska